SOBIS

Clubul Sportiv Municipal Sighișoara este o structură sportivă de interes local, cu personalitate juridică de drept public, înființat ca instituție publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Sighișoara, în baza Hotărârii Consiliului Local Sighișoara nr. 208/28.12.2017, modificată și completată ulterior prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 91 din 26.04.2018 și Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 223 din 30.10.2018 și în temeiul Legii nr. 69/2000 a Educației Fizice și Sportului, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Clubul Sportiv Municipal Sighișoara s-a înființat în scopul organizării și administrării activității sportive, cu consecința directă de dezvoltare a sportului de performanță la nivelul municipiului Sighișoara, a selecției continue, pregătirea și participarea sportivilor proprii la competiții interne și internaționale, precum și organizarea de competiții sportive, în baza regulamentelor și statutelor federațiilor sportive naționale.

Clubul Sportiv Municipal Sighișoara sprijină, totodată, sportul pentru toți și sportul pentru persoanele cu nevoi speciale, în vederea menținerii sănătății, recreerii și socializării cetățenilor, prin organizarea de activități bazate pe practicarea liberă a exercițiului fizic într-un mediu curat și sigur, individual sau în grup, organizat ori independent.

Obiectul de activitate al Clubului Sportiv Municipal Sighișoara este:

  • organizarea de acțiuni de selecţie, instruire și perfecționare a sportivilor;

  • promovarea spiritului de fair-play, combaterea şi prevenirea violenţei şi dopajului în activitatea proprie;

  • promovarea acțiunilor cuprinse în sfera de activitate, mai ales în rândul tinerilor pentru formarea deprinderilor de a face mișcare, sport de performanță, mărind astfel baza de selecție a tinerelor talente pentru viitor și întărirea sănătății populației municipiului Sighișoara;

  • promovarea sportivilor la echipe din România sau din străinatate;

  • organizarea deactivități sportive de masă la nivelul municipiului Sighișoara;

  • organizarea de competiţii sportive în conformitate cu statutele şi regulamentele federaţiilor sportive naţionale;

  • administrarea bazelor sportive primite în administrare sau folosință gratuită;

  • inițierea unor activități pentru atragerea unor potențiali sponsori, agenți economici persoane juridice, persoane fizice, din țară și străinătate.

Sigla este reprezentată de un model configurat și delimitat de culoarea galben-aurie, fondul este roșu burgund, cu o diagonală de culoare galben-aurie, iar în lateral, de-o parte și de alta este încadrat de doi sportivi. În mijlocul figurii este reprodusă stema Municipiului Sighișoara, prevăzută cu 3 stele aurii, iar în partea superioară este înscrisul cu inițialele C.S.M., cu o coroană deasupra inițialei ”S” și înscrisul ,,Sighișoara”, pe fondul unei flamuri de culoare galben-aurie. Culorile Clubului Sportiv Municipal Sighișoara sunt alb, albastru, roșu și galben.

Clubul Sportiv Municipal Sighișoara are în structură următoarele secţii pe ramuri de sport: arte marţiale, atletism, baschet, box, dans sportiv, fotbal, fotbal în sală, gimnastică, handbal, judo, lupte, sportul pentru toți, sportul pentru persoane cu nevoi speciale, șah, tenis, tenis de masă, volei.

În prezent sunt activate și afiliate la federaţiile sportive naţionale următoarele discipline sportive: atletism,  fotbal, handbal și șah.

 

Date de contact:

Clubul Sportiv Municipal Sighișoara

Adresa: Piața Muzeului, nr. 7,  jud. Mureș

E-mail: csmsighisoara@yahoo.com

Nr. tel.: 0265771280/ 0040745559955

https://www.facebook.com/csmsighisoara/

https://www.facebook.com/csmsighisoarahandbal/

https://www.facebook.com/csmsighisoarafc/